Laadukkaat sijaishuoltopalvelut Tampereella – Lastenkoti Lumme

Ota yhteyttä

Elämää lastenkoti Lumpeessa

Lastenkoti Lummetta käynnistettäessä oli tärkeintä löytää työryhmä, jonka jokainen jäsen on merkittävä ja omalta osaltaan tuo ryhmään kokemusta, näkemystä, ajatusta ja toimintaa. Arvostamme työntekijöiden halua omalta osaltaan kehittää lastenkodin toimintaa. 

 

Työryhmäämme kuuluu viisi sosiaali- ja terveysalan korkeasti koulutettua sekä kolme toisen asteen koulutuksen saanutta työntekijää. Kaksi toisen asteen koulutetuista opiskelee tällä hetkellä sosionomiksi työn ohella. Olemme onnekkaita siinä, että olemme löytäneet työryhmäämme viisi naista ja kolme miestä, ikäjakauman ollessa reilusta parikymppisestä yli 60-vuotiaaseen asti.

Työryhmän pysyvyys ja sitoutuneisuus tehtävään työhön on meidän mielestämme yksi merkittävä tekijä onnistuneen lastensuojelun toteuttamiseksi.

Lastenkoti Lumpeen toiminta-ajatukset

Lastenkoti Lumpeen työskentelyä kuvaa parhaiten seuraavat työryhmän yhdessä kokoamat toiminta-ajatukset. Kaikki nämä toiminta-ajatukset ovat alun perin lähtöisin lastenkoti Lumpeeseen sijoitetuilta nuorilta.

Lastenkoti Lumme, Tampere

Elämme ihan tavallista arkea ja tavallista elämää

Jokaisen lapsen tärkein tehtävä on saada elää aivan ”tavallista” elämää oman persoonansa kautta. Elämää, johon kuuluu koulunkäynti, läheiset ja tärkeät ihmissuhteet, luottamuksellinen suhde omaohjaajan kanssa, riittävä lepo ja ravinto. Nuoren kehitystaso ja taidot määrittävät hänen saamansa vastuun ja vapauden suhteen.

Lastenkoti Lumme, Tampere

Ihminen on ihminen virheineenkin

Jokainen mokaa joskus. Toiset useammin ja toiset vähän harvemmin. Tapa, jolla kohtaamme nuoren hänen mokattuaan, on nuoren merkitystä korostava. Me emme hyväksy kaikkea toimintaa, mutta me aina hyväksymme nuoren. Kaikkea ei tarvitse hyväksyä, mutta kaikkea voi ymmärtää.

Lastenkoti Lumme, Tampere

Itsekseen tai porukassa, olemme aina olemassa

Oman tilan ja yksityisyyden kunnioittaminen ovat meille tärkeitä asioita. Jokainen haluaa olla yksin ja itsekseen joskus. Se on jokaisen nuoren oikeus. Me olemme kuitenkin aina häntä varten olemassa ja valmiina tukemaan ja kuuntelemaan häntä.

Lastenkoti Lumme, Tampere

Toisilla on tapana kuunnella vastatakseen, me kuuntelemme ymmärtääksemme

Kuunteleminen on tärkeää voidaksemme ymmärtää toisiamme paremmin. Aito vuorovaikutus, jossa jokainen tuntee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi, parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kaikki näillä sivuilla oleva materiaali on Lastenkoti Lumpeen omaisuutta. Näiltä sivuilta et voi kopioida materiaalia ilman lupaa.