Lapsen tulevaisuuden puolesta – Lastenkoti Lumme Tampere

Ota yhteyttä
Lastenkoti Lumme, Tampere

Tervetuloa Lastenkoti Lumpeen kotisivuille tutustumaan meihin ja meidän tapaamme luoda lapsille ja nuorille turvallinen ja tasapainoinen elämä!

lumme@lastenkotilumme.fi

Lastenkoti Lumme Tampereen sydämessä

Lastenkoti Lumme on seitsenpaikkainen lastenkoti Tampereella, Lamminpään kaupunginosassa. Lamminpään kaupunginosa on rauhallinen, vanha asuinalue. Lamminpäästä on hyvät julkiset kulkuyhteydet Tampereen keskustaan sekä Tampereen lähikuntiin. 


Lastenkoti toimii isossa omakotitalossa, jonka kodinomaisuus, valoisuus ja tilavat huoneet luovat turvallisen sekä rauhallisen ympäristön kasvaa, kuntoutua ja kehittyä. Lastenkodin oma iso piha mahdollistaa monenlaiset aktiviteetit ja askareet.

Lastenkoti Lumme on tarkoitettu sosiaalisesti ja/tai psyykkisesti oirehtiville 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Meille sijoitetut lapset voivat luonnollisesti asua lastenkodilla täysi-ikäisyyteen asti ja erillisellä sopimuksella jopa pidempään.

Luodaan avoimen vuorovaikutuksen avulla tasapainoinen arki 

Lastenkoti Lumpeessa kasvatetaan, ohjataan ja hoivataan lapsia niin, että he oppivat toimimaan arkielämässä. Avoimen vuorovaikutuksen ja selkeiden rakenteiden avulla luodaan tasapainoinen ja turvallinen arki. Vahvan omaohjaajasuhteen ja luottamuksen rakentamisen kautta tuetaan suunnitelmallisesti jokaisen lapsen yksilöllistä kehitystä. Lapsen elämän ja yksilöllisyyden kunnioittaminen, huolenpito ja turvallisuus, suunnitelmallisuus ja jatkuvuus sekä ammatillisuus ja asiakaslähtöisyys muodostavat Lastenkoti Lumpeen toiminnan yhteisen arvoperustan.

Lastenkoti Lumpeessa painotetaan arjen hallintaa, koulunkäynnin tärkeyttä ja rajat asettavaa aikuisuutta. Lapsia ohjataan ja tuetaan heidän taitonsa ja kehitystasonsa huomioon ottaen. Lapsi saa vastuuta omien asioidensa hoitamisesta omien kykyjensä mukaisesti, lasta tämän rinnalla seisten ja tukien. 


Jokaiselle lapselle laaditaan hoito- ja kasvatussuunnitelma, jota päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Jokaisella lapsella on omaohjaajapari, jotka työssään ovat lapsen asioiden asiantuntijoita. Koska yksikkömme on pieni, on työryhmämmekin pieni. Niinpä kaikki aikuiset tietävät ja tuntevat lapset ja heidän asiansa. Erityisosaaminen jokaisen lapsen asioihin on hänen omaohjaajillaan.


Lasten kasvatustyöstä vastaavat kokeneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Lastenkodin perustajat ja omistajat, Nina Lehtolammi ja Henna Jylhä, ovat työskennelleet pitkään alalla. Kummankin työkokemus on pitkä ja laaja käsittäen työskentelyä niin erityisyksiköissä kuin avopuolen palveluissakin. Lastenkoti Lumme on jo kolmas lastensuojelun yksikkö, jota Nina ja Henna ovat olleet perustamassa.

Kaksi ensimmäistä yksikköä on käynnistetty työntekijöinä, tällä kertaa päätimme tehdä yksikön itsellemme. Lastenkoti Lumme on aloittanut toimintansa helmikuussa 2020. Vaikka toiminta-aikamme on ollut vasta lyhyt, olemme saavuttaneet merkittäviä edistysaskelia nuortemme kuntoutuksessa.


Lastenkoti Lumpeessa ei keskitytä vain yhden diagnoosin tai yhdenlaisia haasteita omaaviin nuoriin. Me uskomme erilaisuuden kuntouttavaan voimaan. Tämä pätee niin henkilökunnan suhteen kuin lastenkin kohdalla. Me uskomme seitsemän erilaisten haasteiden kanssa painivan nuoren tukevan toistensa kuntoutusta paremmin kuin seitsemän samankaltaisten haasteiden kanssa painivan.


Kaikki näillä sivuilla oleva materiaali on Lastenkoti Lumpeen omaisuutta. Näiltä sivuilta et voi kopioida materiaalia ilman lupaa.

Lue meistä lisää

Lastenkoti Lumme  

 Jussinkatu 22 B

33420 Tampere

 044 491 9353

 lumme@lastenkotilumme.fi